Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

Zadanie publiczne „Przeciwdziałanie negatywnym efektom izolacji wśród dzieci i młodzieży – młodych sportowców.”      

W ramach zadania publicznego „Przeciwdziałanie negatywnym efektom izolacji wśród dzieci
i młodzieży – młodych sportowców”, dzięki sfinansowaniu ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Ramach Rządowego Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2023, Fundacja Razem Możemy Więcej Lar. GO organizuje bezpłatne szkolenia i warsztaty na ternie powiatu kłobuckiego.

Celem projektu w I etapie jest edukacja 250 przedstawicieli gminy stanowiących kadrę szkoleniową i trenerską, nauczycieli WF, przedstawicieli władz lokalnych i zarządzających klubami sportowymi.  

Celem projektu w II etapie szkoleniowym w 2023 roku jest edukacja 250 rodziców młodych sportowców.

Szkolenia mają na celu pokazania problemów w zakresie: radzenia sobie z psychiką młodych sportowców, zwiększenia świadomości, pomocy najmłodszym, rozumienia problemów wynikających z izolacji w życiu młodego sportowca, umiejętnego radzenia sobie z wykryciem i problemami psychicznymi najmłodszych sportowców. Założeniem projektu jest przekazanie wiedzy osobom zajmującym się wychowaniem i prowadzeniem młodych sportowców (dzieci i młodzież) oraz rodzicom, którzy na co dzień obserwują zachowania swoich dzieci i jako pierwsi mogą zareagować, w zakresie właściwych metod motywacyjnych w dobie ograniczeń pandemicznych oraz prawidłowego diagnozowania i rozwiązywania pojawiających się problemów w sferze zdrowia psychicznego wywołanych przez izolację w związku z wprowadzonymi obostrzeniami.        

Cykl spotkań edukacyjnych poświęconych tematyce negatywnych skutków izolacji wśród dzieci i młodzieży uprawiających różne dyscypliny sportowe – młodych sportowców w ramach projektu będzie prowadzony w 9 gminach powiatu kłobuckiego: Popów, Opatów, Przystajń, Kłobuck, Panki, Lipie, Krzepice, Miedźno, Wręczyca Wielka.

Liczba uczestników podczas jednego szkolenia to 25 osób.

Terminy szkoleń: listopad – grudzień 2022  
W ramach prowadzonych szkoleń przez fundację, beneficjenci  nabędą
wiedzę i umiejętności  w zakresie:

 1. wpływu izolacji na młodego sportowca poprzez:
  1. utrudniony dostęp do treningów,
  2. zaburzenie rytmu treningowego,
 2. pracy z młodym sportowcem w trakcie izolacji i po niej,
 3. rozpoznania niepożądanych stanów psychiki u młodego sportowca wywołanych izolacją i związane z nią:
  1. porażki sportowe:
  2. wczesne etapy depresji,
  3. rezygnacja,
  4. sposoby motywacyjne.

Zakończenie I etapu zadania publicznego

I etap Zadania publiczne „Przeciwdziałanie negatywnym efektom izolacji wśród dzieci i młodzieży – młodych sportowców” już za nami. Dzięki sfinansowaniu ze środków Narodowego Instytutu Wolności

Read More »

Gmina Miedźno

Fundacja Razem Możemy Więcej Lar.Go 13.12.2022 zorganizowała  10 szkolenie w Gminie Miedzno. Zakończyliśmy tym samym  I etap szkoleń realizowanych w ramach zadania publicznego „Przeciwdziałanie negatywnym

Read More »

Gmina Przystajń

12.12.2022 rok Gmina Przystajń to juz przedostatnie szkolenie zrealizowane przez Fundacja Razem Możemy Więcej Lar. GO w I etapie szkoleniowym w ramach zadania publicznego „Przeciwdziałanie

Read More »

Gmina Krzepice

7 grudnia 2022 roku w Gminie Krzepice, Fundacja Razem Możemy Więcej Lar. GO zorganizowała już ósme szkolenie dla Kadry pedagogicznej, Trenerów klubów sportowych i Samorządowców.

Read More »

Gmina Lipie

W ramach zadania publicznego „Przeciwdziałanie negatywnym efektom izolacji wśród dzieci i młodzieży – młodych sportowców”, dzięki sfinansowaniu ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju

Read More »

Gmina Panki

Dziś 2.12 .2022 w Gminie Panki W ramach zadania publicznego „Przeciwdziałanie negatywnym efektom izolacji wśród dzieci i młodzieży – młodych sportowców”, dzięki sfinansowaniu ze środków

Read More »

Gmina Wręczyca Wielka

1 grudnia 2022 roku w Gminie Wręczyca Wielka w Truskolasach Dyrekcja, Kadra pedagogiczna, Trenerzy klubów sportowych i Samorządowcy uczestniczyli w piątym już zorganizowanym przez Fundacja

Read More »

Gmina Popów

Fundacja Razem Możemy Więcej Lar. GO 29 listopada 2022 roku w Gminie Popow zorganizowała kolejne już szkolenie dla Kadry pedagogicznej, Trenerów klubów sportowych i Samorządowców.

Read More »

Gmina Opatów

W ramach zadania publicznego „Przeciwdziałanie negatywnym efektom izolacji wśród dzieci i młodzieży – młodych sportowców”, dzięki sfinansowaniu ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju

Read More »

Gmina Kłobuck

W ramach zadania publicznego „Przeciwdziałanie negatywnym efektom izolacji wśród dzieci i młodzieży – młodych sportowców”, dzięki sfinansowaniu ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju

Read More »