Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

Cel i misja

Fundacja Razem Możemy Więcej  Lar. Go. to dynamicznie rozwijająca się organizacja, która  powstała z miłości do aktywności fizycznej i  przekonania, że sport pomaga w codziennym życiu!

Fundacja  Razem Możemy Więcej Lar.go to młode siatkarki, to biegacze, to zawodnicy teakwondo, to młodzi piłkarze, to trenerzy sportowi , pedagodzy, nauczyciele, to również Strażacy Ochotnicy i Koła Gospodyń Wiejskich. To ludzie, którzy inspirują innych, angażują się, mają pasję i ogromny wpływ na życie i działania mieszkańców powiatu kłobuckiego.
Lar. Go tu ludzie, to sport, to pomoc i wsparcie!

św. Jan Paweł II powiedział, że „Bogatym nie jest ten, kto posiada, lecz ten, kto daje”

Fundacja Razem Możemy Więcej Lar.Go (dalej: Fundacja) jest organizacją NGO non-profit

Celami Fundacji są cele:

 • Działalność w zakresie promowania sportu i kultury fizycznej, poprzez organizację lub współfinansowanie imprez promujących sport jako narzędzie integracji społecznej i kształcenia umiejętności psychospołecznych.
 • Wspieranie, rozwój i promocja polskiego sportu zawodowego i młodzieżowego.
 • Działania edukacyjne na rzecz wszechstronnego rozwoju i wzrostu poziomu edukacji społecznej.
 • Organizację wykładów, konferencji, szkoleń oraz innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym mających na celu upowszechnianie wzrost poziomu edukacji społeczeństwa.
 • Działania mające na celu realizację projektów edukacyjnych.
 • Podejmowanie działań o charakterze informacyjnym i promocyjnym.
 • Upowszechnianie i propagowanie sportu i kultury fizycznej i sportu jako podstawowy element przeciwdziałania patologiom społecznym;
 • Wspieranie działalności Klubów Sportowych, w zakresie szkolenia młodych zawodników i rozwoju infrastruktury sportowej;
 • Promocja klubów i organizacji sportowych na terenie województwa śląskiego.
 • Działalność na rzecz rodzin, wspierania osób starszych i innych działaniach zgodnie z przyjętym statutem.
 • Realizacja projektów doradczych i szkoleniowych: prowadzenie szkoleń menedżerskich, biznesowych, warsztatów rozwoju osobistego i społecznego.
 • Działalność naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, wspierania inicjatyw lokalnych.

 Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • Prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie sportu młodzieżowego, w tym wspieranie drużyn sportowych oraz szkolenie zawodników;
 • Organizacja i udział w zawodach i imprezach sportowych ;
 • Działalność edukacyjną poprzez prowadzenie szkoleń, warsztatów, targów, konferencji i seminariów oraz innych eventów;
 • Działalność wydawniczą w szczególności publikowanie artykułów, recenzji, broszur, folderów, wspierających realizację celów statutowych Fundacji;
 • Przeprowadzanie analiz, badań rynku i ekspertyz;
 • Prowadzenie Szkoleń i doskonalenie instytucji kultury, oświaty i organizacji pozarządowych;
 • Organizowanie, prowadzenie i imprez o charakterze masowym promującym sport;
 • Prowadzenie działalności szkoleniowej, wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych Fundacji;
 • Prowadzenie Szkoleń sportowców trenerów, organizowanie kursów dokształcających i podnoszących kwalifikacje;