Slide
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

BEZPIECZNIE I EKOLOGICZNIE – EDYCJA II

 

Przedsięwzięcia dofinansowanego przez WFOŚiGW w Katowicach

Akcja edukacyjno – informacyjna „Bezpiecznie i Ekologicznie – EDYCJA II”
w ramach EE 4.1. Programu edukacji ekologicznej, kampanie i akcje edukacyjno – informacyjne, w tym przedsięwzięcia związane z obchodami świąt ekologicznych

Cel akcji:

 • Aktywizacja młodzieżowych OSP na terenie gminy powiatu kłobuckiego, nawiązanie współpracy ze szkołami, aktywizacja społeczności lokalnej
 • Edukacja na rzecz ekologii i zrównoważonego rozwoju
 • Zwiększenie świadomości dzieciaków w szkołach ale także społeczności lokalnej w zakresie segregacji i recyklingu

Do realizacji założeń posłużyły:

 • Konkursowe filmiki ekologiczne przygotowane przez młodzieżowe OSP, OSP i szkoły
 • ulotki dotyczące recyklingu i segregacji 
 • prelekcje, akcje edukacyjne nauka poprzez zabawę
 • materiał dydaktyczny (biuletyn informacyjny)

Dzięki Wojewódzkiemu Funduszowi Środowiska i Gospodarki  Wodnej w Katowicach kolejny raz pokazujemy, że Razem Możemy Więcej. Aktywizujemy młodzieżowe OSP, OPS, przedstawicieli szkół i  społeczność lokalną. Angażujemy do wspólnego działania na rzecz ochrony środowiska, walki z zanieczyszczeniami oraz edukacją z zakresu ekologii, recyklingu i segregacji.

Mimo realizowanych akcji związanych z segregacją i recyklingiem, a także czystością wokół nas obserwujemy, iż tego typu akcje są nadal niezbędne. Z segregacją odpadów mamy nadal problem, zwłaszcza w zabudowie wielorodzinnej. Należy pamiętać, że nie jest to kwestia wyboru, tylko obowiązek wynikający z ustawy. Nie da się osiągnąć wymaganych poziomów recyklingu bez przekonania mieszkańców, że jest to nasza wspólna, ważna sprawa. Dlatego stawiamy przede wszystkim na edukację, zarówno wśród najmłodszych, którzy nie tylko sami nabierają dobrych nawyków, ale również starszym, którzy już nawyki praktykują. W tym celu przy współpracy z OSP zorganizowaliśmy zbiórkę nieczystości zalegających wokół nas i naszego powiatu o połączoną z prowadzoną przez OSP jak i Fundację akcją edukacyjną. W szkołach , Urzędach Gmin i w przestrzeni miejskiej kolportowaliśmy ulotki, a także biuletyny informacyjne z zakresu edukacji. Podczas dwudniowego eventu mieszkańcy i dzieci edukowaliśmy w zakresie segregacji. Najmłodsi uczyli się jak segregować odpady, ale było to również przypomnienie do rodziców i opiekunów. Filmiki instruktażowe przygotowane przez młodzieżowe OSP i OSP prezentowane były na runku głównym podczas dwudniowych akcji ekologicznych. Pokazaliśmy mieszkańcom ich zaangażowanie   i zwróciliśmy uwagę konieczność dbania o środowisko naturalne.  Zorganizowano Konkurs z nagrodami dla Strażaków OSP w powiecie kłobuckim (zbiórka nieczystości i przygotowanie filmików instruktarzowych dla mieszkańców naszego miasta). Strażacy także edukowali mieszkańców powiatu o konieczności segregacji i udostępniali materiały  w postaci ulotek, które przypomną o konieczności segregacji i jej umiejętnemu stosowaniu. Zebraliśmy ponad 3 tony nieczyści. Dziękujemy za aktywny udział zarówno młodzieżowych OSP, OSP, Szkół, zaangażowanym nauczycieli i dzieciaków jak i mieszkańców powiatu kłobuckiego.

Mieszkańcy biorący udział w konkursach ekologicznych dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach otrzymali całkowicie bezpłatne drzewka do zasadzenia w swoich domostwach.

Młodzieżowe OSP również otrzymało drzewka. Pamiętajmy, że każde drzewo daje nam tlen, hamuje podniesienie temperatury, wchłanianie dwutlenku węgla i oczyszcza powietrze wokół nas. Pomóżmy razem Matce Naturze i zadbajmy o otoczenie, w którym sami żyjemy, tak aby ono mogła dbać o nas.

Wykaz 30 jednostek zgłoszonych do konkursu biorących udział w akcji ekologicznej: 

Lp.

Jednostka 

1

PSP KŁOBUCK

2

OSP WĘGLOWICE

3

OSP BOROWE

4

OSP ZWIERZYNIEC 

5

OSP MIEDŹNO

6

OSP LIPIE 

7

OSP TRUSKOLASY 

8

OSP ZBORY

9

OSP LGOTA

10

OSP PARZYMIECHY 

11

OSP PODŁEŻE

12

OSP HUTKA 

13

OSP GOLCE

14

OSP WIĘCKI  

15

OSP OPATÓW

16

OSP KULEJE

17

OSP ZAJĄCZKI DRUGIE

18

OSP STAROKRZEPICE

19

OSP Krzepice

20

OSP PANKI 

21

OSP KAWKI

22

OSP PoPÓW

23

OSP Bieżeń

24

OSP Biała

25

OSP Kamyk

26

OSP Nowa wieś

27

OSP Łobodno

28

OSP Długi kąt

29

OSP Libidza

30

Osp Kłobuck 

Razem 30 jednostek OSP zaangażowanych w akcje ekologiczną i biorących udział w konkursie ponad 320 strażaków OSP z powiatu kłobuckiego zaangażowanych w edukowanie społeczności lokalnej.

18 czerwca 2023 poznaliśmy wyniki, a oficjalnego wręczenia nagród dokonano na scenie głównej w Kłobucku. Na podium w konkursie OSP stanęło  30 jednostek.  Przedstawiciele Fundacji wraz z Przedstawicielem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach tj. Panem Prezesem Tomaszem Bednarkiem wręczyli nagrody dla najwytrwalszych:

OFICJALNE WYNIKI

 • DWA I MIEJCA
  I OSP Popów– 253 kg i najlepszy filmik edukacyjny
  I OSP Zajączki Drugie – 250,2 kg i najlepszy filmik edukacyjny
 • TRZY DRUGIE MIEJSCA

II OSP Panki– 208,7 kg
II OSP Kłobuck – 201 kg
II OSP Opatów – 197,7 kg

 • Pozostałe 25 jednostek ex aequo zajęły kolejne III miejsce na podium.

Serdecznie gratulujemy wytrwałości  i chęci do aktywizacji społeczności lokalnej udowodniliśmy że RAZEM NAPRAWDE MOŻNA WIĘCEJ i kolejny raz wspólnie wsparliśmy działania ekologiczne w powiecie kłobuckim.

 

 Stworzone przez nas ulotki informacyjne dotyczące recyklingu  i segregacji, które udostępniali Strażacy w Szkołach, Gminach i przestrzeni miejskiej były również kolportowane podczas wydarzenia. Stworzyliśmy również biuletyn informacyjny dotyczący segregacji i recyklingu, który rozkolportowaliśmy wśród mieszkańców podczas dwudniowych zmagań ekologicznych